نرم‌افزار محاسبه وضعیت آب

 

لطفا مقدار سختی کلیسم یا همان Calcium hardness را بر حسب ppm CaCO3 وارد کنید.
لطفا میزان قلیایی بودن آب یا همان Alkalinity را بر حسب ppm CaCO3 وارد نمایید.
لطفا دمای آب یا همان Temperature را بر حسب سانتیگراد وارد نمایید.
لطفا میزان اسیدی بودن آب یا همان pH را وارد نمایید.
لطفا میزان هدایت الکتریکی آب یا همان Conductivity را بر حسب ys وارد نمایید.