رسوب گذاری

آب مهم ترین سیالی است که در سیستم های حرارتی و برودتی وظیفه انتقال حرارت را بر عهده داردو معمولا آب در اثر گردش در این سیستم ها باعث پدیدار شدن سختی و رسوب گذاری بر روی سطوح در تماس با آن می شود.

مشکلات ایجاد رسوب در سیستم

کاهش نرخ انتقال حرارت.
آسیب فراوان به تاسیسات حرارتی و برودتی
کاهش بازدهی سیستم
بالا رفتن مصرف انرژی
توقف تولید
اتلاف هزینه فراوان و ...

به منظور جلوگیری از تشکیل رسوب های ناخواسته در آب سیستم های خنک کننده ،تنظیم شیمیایی آب از اهمیت بالایی برخوردار است به طور کلی بالا رفتن غلظت مواد و جامدات حل شده و معلق در آب ، سبب افزایش پتانسیل رسوب دهی آب می شود.

  • استفاده از بازدارنده های رسوب ، کمک موثری در این کنترل می تواند داشته باشد.
  • طراحی صحیح و انتخاب صحیح مبدل نیز می تواند در کاهش میزان رسوبات در سیستم نقش بسزایی داشته باشد.

عملیات رسوب زدایی اصولی برای این قبیل سیستم ها باعث افزایش بازدهی سیستم و طول عمر آن می شود . رسوب زداهای کیمیا پژوهان صنعت سبز حاوی در صدهای استانداردی از اسیدهای مختلف می باشد که بتواند انواع رسوبات را در خود حل کند ، همچنین حاوی ترکیبات ضدخوردگی فلز پایه بوده تا از آنها در حین عملیات رسوب زدایی محافظت می نماید .سیستم هایی که در صنعت با آب در تماس هستند و کنترلی روی آنها صورت نمی گیرد ، پس از گذشت سال ها دچار رسوب و خوردگی می شوند . مقدار و نوع رسوبات متاثر از پارامترهای ذیل می باشد :

  • کیفیت آب جبرانی
  • کیفیت مواد افزودنی
  • PH آب برج خنک کن
  • درجه حرارت آب
  • سرعت جریان آب

این رسوبات انواع مختلفی دارند :

  • املاح موجود در آب
  • محصولات خوردگ
  • تجمع لجن ها و میکروارگانیسم ها<

عملیات رسوب زدایی اصولی برای این قبیل سیستم ها باعث افزایش بازدهی سیستم و طول عمر آن می شود . رسوب زداهای کیمیا پژوهان صنعت سبز حاوی در صدهای استانداردی از اسیدهای مختلف می باشد که بتواند انواع رسوبات را در خود حل کند ، همچنین حاوی ترکیبات ضدخوردگی فلز پایه بوده تا از آنها در حین عملیات رسوب زدایی محافظت می نماید .