دیگ های بخار

دو مشکل عمده ای که به علت کیفیت نامناسب آب بویلر به وجود می آیند عبارتند از:

 • مشکل تشکیل رسوب
 • مشکل ایجاد خوردگی
شدت حرارت بالای تبخیر و اکسیداسیون، فرآیندهای رسوب وخوردگی را سرعت می بخشند .برای کنترل این دو مشکل سه روش اساسی بشرح ذیل معمول است:
 • تصفیه خارجی: به طور کلی در آب تغذیه باید ناخالصی ها به حداقل ممکن کاهش یابد. جهت تصفیه خارجی آب در سالهای اخیر استفاده از روش اسمز معکوس به همراه رزین متداول گردیده است . سختی آب اصلی ترین عامل تشکیل دهنده رسوب روی سطح جانبی داخل تیوب های بویلر بوده و منجر به تجمع لجن در داخل بویلر می گردد.
 • تصفیه داخلی: با تزریق مواد شیمیایی مناسب به آب تغذیه بویلر مشکلات احتمالی را تحت کنترل در می آورند.
 • زیرآبزنی: با خارج کردن قسمتی از آب تغلیظ شده بویلر و جانشین کردن آب ترمیمی، شدت تغلیظ شدن ناخالصی های آب بویلر را کنترل می کنند.

اثرات نامطلوب تشکیل رسوب در بویلر

بیش گرمایش رسوب

در لوله ها باعث افزایش دمای فلزی می شود که درنهایت باعث تخریب لوله ها براثر گرمای بیش از حد می شود.

کاهش فشار سیال

رسوب بطور تصاعدی قطرهای داخلی لوله را باریک می کند ، سطوح لوله را زبر می کند و مانع جریان مناسب می شود.

افزایش خوردگی

به دلیل اختلاف دمای ایجاد شده و تشکیل پیل گرمایی (که درواقع از نوع پیل خوردگی می‌باشد) بر روی سطح، خوردگی افزایش می‌یابد.

کاهش راندمان حرارتی

رسوب عموما دارای یک رسانندگی گرمایی است که شدت آن کمتر از مقدار مشابه برای فولاد خالص می باشد حتی لایه های نازک رسوب همانند یک عایق موثر عمل می کند و انتقال حرارت راکاهش می دهد

اتلاف انرژی

بعنوان یک قاعده کلی ،یک میلیمتر از رسوب 2% مصرف سوخت را افزایش می دهد .

پارامترهای اصلی برای نگهداری از بویلرها
 • کیفیت آب ورودی : استانداردهای مختلفی برای شرایط آب بویلر ها تدوین شده است که برای نگهداری و مراقبت از بویلر لازم و حیاتی است.
 • تزریق مواد شیمیایی :

  با توجه به کیفیت آب ورودی و فشار کاری بویلر لازم است جهت بهبود کارایی آن مواد شیمیایی مناسبی برای پوشش موارد ذیل به سیستم تزریق گردد

  1. تنظیم PH
  2. حذف اکسیژن در بویلر
  3. جلوگیری از خوردگی بویلر
  4. محافظت از لوله های انتقال دهنده بخار
  5. محافظت از لوله های آب کندانس برگشتی
 • انجام آنالیزهای پیوسته
 

فاکتورهای اساسی که باعث ایجاد خوردگی در بویلر می شوند :

وجود اکسیژن ودیگر گازهای محلول در آب

رايج ترين نوع خوردگي كه در بويلرها مي تواند صورت گيرد خوردگي ناشي از اكسيژن مي باشد.وجود اكسيژن باعث خوردگي حفره اي در سيستم ميشود كه ميتواند صدمات و از كارافتادگي هاي جبران ناپذيري را به وجودآورد . وجود آب قرمز و لکه های آهنی در بویلر نشان دهنده وجود اکسیژن محلول در آب بوده که در صورت بالا رفتن دما و کاهش PH حمله اکسیژن تسریع پیدا می کند و اكسيژن زدايي به معني حذف اكسيژن جهت جلوگيري از انجام واكنشهاي اكسيداسيون مي باشد . بسياري از اكسيژن زداها بار منفي مختصري دارند كه در نتيجه باعث جذب مولكول اكسيژن و جلوگيري از انجام واكنشهاي اكسيداسيون در آب مي شوند.

وجود جامدات محلول یا معلق در آب

پایین بودن ph آب بویلر

در فلزات آهنی نرخ خوردگی با ph رابطه دارد . در ph=12 نرخ خوردگی فلزات آهنی حداقل است و بدین صورت در ph بالاتر سیستم امن تر است. پایین بودن ph درون بویلر ، عموما منجر به خوردگی درسیستم های بویلر می شود و با نگهداشتن ph در محدوده 12 خوردگی آهن به حداقل خواهد رسید .

تنظیم کننده های Ph دیگ بخار
ضدخوردگی و اکسیژن زدا دیگ بخار
ضدرسوب دیگ بخار