ضدخوردگی و ضد رسوب سیستم های خنک کننده صنعتی

پدیده خوردگی واكنش شیمیایی یا الكتروشیمیایی بین یك ماده و محیط اطراف آن می‌باشد كه به تغییر خواص ماده منجر خواهد شد .

ادامه مطلب...

ضدرسوب و دیسپرسانت

یکی از روش های ثابت شده برای کاهش درجه حرارت در سیستم های صنعتی ، استقرار برج های خنک کننده است

ادامه مطلب...

منعقدکننده و کمک منعقدکننده

آب های موجود ، ناخالصی ها و آلودگی های فراوانی دارند . به دلیل ورود آلودگی های مختلف به داخل سیستم های خنک کننده ، نیازبه تزریق مواد منعقد کننده می باشد . ادامه مطلب...