میکرو ارگانیسم ها

نمونه های بیشماری از میکروارگانیسم ها وجود دارند که میتوانند در شرایط خاص در سیستمهای خنک کننده رشد و نمو کنند که رشد آنها توسط دما وpH مطلوب آب ، اکسیژن کافی توسط اسپری کردن آب ، نور خورشید و مواد آلی که غذای مورد نیاز آنها را تأمین میکند، انجام می گیرد.

انواع میکروارگانیسم ها
 • قارچ
 • جلبک
 • باکتری

تاثیر میکروارگانیسم ها بر روی سیستم ها به طرق زیر محتمل است

 • تاثیر مستقیم برواکنش های آندی و کاتدی و افزایش سرعت خوردگی
 • تاثیر بر پوسته محافظ سطحی
 • به وجود آوردن محیط های خونده(تولید اسید)
 • تولید رسوبات

مهم ترین باکتری موثر در خوردگی باکتری SRB بوده و عامل بیش از نیمی از خوردگی های میکروبی می باشد. فلزاتی چون آهن ، فولاد،چدن ، روی ، آلومینیوم و مس می توانند به وسیله این باکتری ها مورد حمله قرار گیرند.

مشکلات ناشی از حضور باکتری ها در سیستم های مدار باز و بسته صنعتی

ایجاد حفره بر روی سطوح فلزی و ایجاد خوردگی

تجزیه مواد افزودنی و تخریب بازدارنده ها

اختلال در تنظیم PH سیستم های خنک کننده

گرفتگی و انسداد مسیر ها

تولید بو و رنگ نامطلوب و ...

مکان های مشکوک به حضور این باکتری ها
 • در نقاطی از مسیر لوله که سیال حالت سکون داشته باشد.
 • در زیر رسوبات انباشته شده در مسیر لوله هل،مخازن و ...
 • در زیر لجن و گل و لای موجود در عمق حفره ها
 • در فیلترها مخصوصا فیلتر شنی
 
مکان های مشکوک به حضور این باکتری ها

بایوساید

بایوسایدها و یا زیست کش ها ترکیباتی هستند که به طور معمول جهت حذف میکرو ارگانیسم ها استفاده می شوند . این مواد ، ترکیبات شیمیایی اکسیدکننده و یا غیر اکسیدکننده هستند.

انواع بایوسایدها:

این بایوسایدها علاوه بر حذف میکروارگانیسم ها مواد غذایی لازم برای رشد آنها را نیز از بین می برند اما به دلیل ماهیت خورندگی این زیست کش ها و نیز قابلیت آنها در تخریب برخی بازدارنده های خوردگی ، از تزریق بیش از حد این بایوسایدها خودداری می شود. این نوع بایوساید تنها در سیستم های مدار باز کاربرد دارد.

بایوساید

این ترکیبات مانند سم عمل می کنند و فرایندهای سوخت و ساز و تکثیر میکروارگانیسم ها را مختل می کنند .

مزایای کلی استفاده از بایوسایدهای غیر اکسیدکننده:

 1. کاربرد آنها در غلظت بالای آلودگی بسیار مناسب است.
 2. در سطوح پایین بسیار فعالند بنابراین در محیط زیست قابل تجزیه بوده و مشکلات تخلیه آنها به حداقل می رسد.
 3. به بازدارنده های خوردگی حمله نمی کنند و در مقادیر نرمال خاصیت خورندگی آنها کمتر از بایوسایدهای اکسید کننده می باشد.
بایوساید

بایودیسپرسانت ها ارگانیسم ها را از بین نمیبرند؛ آنها رسوبات میکروبی را سست کرده، که بعداً می توان آنها را پراکنده کرد. آنها همچنین لایه های جدید گل و لای و لجن میکروبی و جلبک ها را معرض حمله بایوساید قرار می دهند. بایودیسپرسانت ها یک اقدام پیشگیرانه مؤثر می باشند زیرا چسبیدن میکرو ارگانیسم ها به تجهیزات یا سطوح لوله ها و تشکیل رسوب، مشکل ساز می باشد. بایودیسپرسانت ها میتوانند تا حد زیادی عملکرد بایوسایدها را بالا ببرد.