منعقد کننده ها

FLUCCULANT

به دلیل ورود آلودگی های مختلف به داخل برخی از سیستم های خنک کننده و آب رودخانه ها ، نیازبه تزریق مواد منعقد کننده می باشد تا این آب ها در حوضچه های ته نشینی ، مواد معلق خود را از دست بدهند. منعقد کننده ها مکانیزم عملکردی متفاوتی دارند که شامل تیپ های کاتیونی و آنیونی می باشند. برخی از این ترکیبات بر پایه کلراید آهن ، ترکیبات آلومینیوم و پلیمر های آمیدی و … بوده که با ترکیبات مکمل و نگهدارنده به صورت مایع و در صورت خالص به صورت پودر تولید می گردند . برای اپتیمم نمودن مصرف منعقد کننده ها و انتخاب بهترین گزینه لازم است موارد در جارتست مورد ارزیابی قرار گیرند که همکاران ما آماده هر گونه همکاری در این زمینه می باشند .

برخلاف منعقد کننده ها برخی ترکیبات شیمیایی از ته نشینی ترکیبات خاص جلوگیری می کنند مانند : Oil Dispersant و Bio Dispersant ها که باعث می گردند نسبت به حذف روغن در سیستم و حذف میکروارگانیسم ها بهترین راندمان به دست آید .

یک بایو دیسپرسانت با عملکرد بالا برای سیستم های خنک کننده است که شامل عوامل فعال سطحی قوی می باشد و به صورت علمی و با مشخصه خاصی برای بهبود عملکرد سیستم های خنک کننده اعم از سیستم های گردشی و یک طرفه که توسط میکروارگانیسم ها آلوده شده اند و راندمان کلی آنها کاهش یافته ، فرموله شده است .

به عنوان دیسپرسانت در سیستم های خنک کننده مدار باز صنعتی استفاده می گردد. این ماده از رسوب گذاری اکسیدهای فلزی و سایر ذرات معلق در سیستم جلوگیری می کند .

فلوکولانت

KP810 فلوکولانت یا منعقد کننده آلودگی آب سیستم های خنک کننده صنعتی مدار باز

این محصول جهت منعقد نمودن آلودگی های معدنی و آلی در سیستم های خنک کننده صنعتی و استخر های ته نشینی و تیکنر ها فرموله شده است .

کمک منعقد کننده آلودگی

KP812 کمک منعقد کننده آلودگی آب سیستم های خنک کننده صنعتی (مدار باز)در استخرهای ته نشینی و تیکنرها

این محصول بر اساس ترکیبات و پلیمرهای خاص آلی تشکیل شده که در کنار مواد منعقد کننده باعث رشد رسوبها و ته نشینی بیشترآلودگی ها می گردد.