ضد خوردگی

هزینه های ناشی ازخوردگی سیستم های صنعتی در دنیا بسیار قابل توجه می باشد.این هزینه ها شامل خرابی تجهیزات ،توقف روند تولید به دلیل تعمیرات ناگهانی و افزایش هزینه های انرژی به دلیل تشکیل رسوب در سیستم های خنک کننده و… می باشد. کنترل خوردگی به منظور جلوگیری از خرابی تجهیزات و لوله ها و افزایش راندمان سیستم از مهم ترین اهداف بهسازی شرایط آب توسط این شرکت می باشد.

انواع ضد خوردگی

ضد خوردگی در سیستم ها بر اساس نوع سیستم ، وضعیت عملکرد و شرایط آب به دسته ها و پایه های مختلفی تقسیم بندی می شود. هر کدام از این موارد، مزایا و معایبی دارند که با توجه به شرایط سیستم وعملکرد آن تعریف می گردند. همکاران ما ضمن بررسی سیستم بهترین گزینه را برای بهبود کارایی سیستم ها پیشنهاد می نمایند .

KP750

ضدخوردگی سیستم های مداربسته

این ماده به عنوان یک بازدارنده قوی خوردگی برپایه نیتریت درسیستم های مدار بسته آب های خنک کننده صنعتی می باشد که از خوردگی انواع فولادها و آلیاژهای مربوطه درسیستم های مداربسته جلوگیری می نماید و جهت محافظت کامل از مس و آلیاژهای آن به ماده فوق ترکیبات آلی و پلیمری خاصی اضافه شده است تا بطور کامل عملیات حفاظت انجام گیرد.

KP300

ضدخوردگی و ضد رسوب سیستم های مدارباز

این محصول ،ضدخوردگی باکارایی بسیار بالا درسیستم های مدارباز صنعتی است که بر پایه زینک فسفونات و ضد خوردگی فلزات رنگین بوده و جهت کنترل خوردگی و جلوگیری از رسوب گذاری درسیستم های مداربازصنعتی طراحی گردیده است.نوع فلزاتی که این ماده تحت پوشش خود قرار می دهد شامل آهن ،مس و آلیاژهای هرکدام می باشد.

KP300P

ضدخوردگی وضدرسوب سیستم های مدارباز

ازبزرگترین دستاوردهای این شرکت درصنعت کنترل خوردگی ،تولید مادهKP300P می باشد. این محصول ضد خوردگی و ضدرسوب سیستم های مدار باز بوده و برپایه فسفونات و پلیمر خاصی به نام کیمیا پلیمر می باشد که به جای زینک به ماده تولیدی اضافه شده است و ضمن کنترل خوردگی معایب وجود زینک درسیستم را ندارد.

kp400

kp 320

kp 300z